Nhà xưởng nhà máy giấy Đông Hải. Bến Tre

Nhà xưởng nhà máy giấy Đông Hải. Bến Tre

Nhà xưởng nhà máy giấy Đông Hải. Bến Tre

Nhà xưởng nhà máy giấy Đông Hải. Bến Tre

Nhà xưởng nhà máy giấy Đông Hải. Bến Tre
Nhà xưởng nhà máy giấy Đông Hải. Bến Tre
Hotline: Số 8 Đường Số 63, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Email: daihungcuong@gmail.com
 PCCC ĐẠI HÙNG CƯỜNG  PCCC ĐẠI HÙNG CƯỜNG  PCCC ĐẠI HÙNG CƯỜNG  PCCC ĐẠI HÙNG CƯỜNG  PCCC ĐẠI HÙNG CƯỜNG